Sak – Senking av Jarenvannet

Omtaler i lokalavisen Hadeland

Torsdag 1. mars 1956.

Jarensenkingen har hittil kostet kr 230 000,-

Torsdag 26. april 1956.

Brobygging forsinker senkingen av Jarenvannet.

Lørdag 15. september 1956.

Oversvømmelse i Augedal grunnet ny bro i forbindelse med senkingen.

Torsdag 11. oktober 1956.

Den nye Grautbrua åpnet

Torsdag 27. november 1956.

Det må foretas avstivninger under Hoffsbrua i Gran må senkes før Jarenvannet tappes ned.

Lørdag 26. januar 1957.

Den lenge forberedte senkingen settes i verk fredag førsdk.

Lørdag 2. februar 1957.

Den lenge forberedte senkingen av Jarenvannet ble satt iverk i går formiddag.