Sak – Senking av Jarenvannet

Senking av Jarenvatnet foregikk i følge artikler i lokalavisen i 2 trinn.                       

  • Fase 1, senking 1,5 meter påbegynt fredag 1. februar 1957
  • Fase 2 ny senking på 0,5 meter, uvisst når var påbegynt og endelig sluttført

Ved blottlegging av nytt areal var dette svært gjørmete og nærmest umulig å komme ut på. Dette er beskrevet i en artikkel i august 1957 hvor man hadde tenkt å anlegge idrettsarena på Lysenlandet.

Området var umulig å kartlegge, da blottlagt område må betegnes som bunnløst på de fleste steder. Dette gjelder også den dag i dag.

Omtaler i lokalavisen Hadeland

 Torsdag 1. mars 1956.

  • Jarensenkingen har hittil kostet kr 230 000,-

Torsdag 26. april 1956.

  • Brobygging forsinker senkingen av Jarenvannet.

Lørdag 15. september 1956.

  • Oversvømmelse i Augedal grunnet ny bro i forbindelse med senkingen.

Torsdag 11. oktober 1956.

  • Den nye Grautbrua åpnet

Torsdag 27. november 1956.

  • Det må foretas avstivninger under Hoffsbrua i Gran må senkes før Jarenvannet tappes ned.

Lørdag 26. januar 1957.

  • Den lenge forberedte senkingen settes i verk fredag førstkommende.

Lørdag 2. februar 1957.

  • Den lenge forberedte senkingen av Jarenvatnet ble satt i verk i går formiddag.