Sang til Jaren

Tekst: Jens Nøkleby.

Melodi: «Det blir atter sol og sommer»

Lunt i ly av Rånåsfjellet
ligger trygt vårt kjære sted,
og med bjørk i bakkehellet,
her er dalen vid og bred.
Her har vi valgt å bo og bygge,
la oss gjøre hva vi kan
for å skape fred og hygge
langsmed Jarenvannets strand!

Her vi bader, ror og fisker,
her er skjønt ved solnedgang.
Gjennom sivet vinden hvisker,
og i luften fuglens sang.
Det er Jaren, det er vannet,
slik vi ser det år for år,
kun en liten del av landet,
men denne pletten den er vår.

Himmelen speiler seg i vannet,
aura sprett en stille kveld
og i syd mot Tangenlandet,
klinger sang og beljespell.
Frodig grønn er mark og enger,
rundt omkring ligg gard ved gard,
helt til skogen står og stenger
og vårt sinn og tanke tar.

Der i vest mot skyen ruver
Tingelstad med grend og gård,
og i solnedgangens luer,
eventyrets glans den får.
Gjennom sekler er bevaret
minner fra en svunden tid.
Her har Halfdan Svarte faret
fram til gjestebud og strid.

Og ved vinter som ved sommer
like skjønt hvor blikket går,
og når høstens farger flommer,
høyt av fryd vårt hjerte slår.
La oss hegne om og frede
denne pletten av vårt land.
La oss skape fryd og glede
langsmed Jarenvannets strand!