Prosjekt 2022 – 2023

Jaren vel har søkt midler til å gjennomføre omfattende vedlikeholdsarbeider på Jaren Badestrand.

Se prosjektsøknad: [HER]

Prosjektbeskrivelsen viser hva vi ønsker å gjøre.

Etter søknad har vi mottatt midler fra:

  • Kr 85 000,- Sparebankstiftelsen DnB
  • Kr 30 000,- Lokalavisens Hadeland/Amedia og Sparebankstiftelsen
  • Kr 185 000,- Sparebankstiftelsen Gran
  • kr 50 000,- Egenkapital fra medlemskontingent

Det er et mål få gjort mest mulig arbeid før badesesongen 2023!