Gamle bilder fra Jaren

Skjelseth_1964_xx_parallellvegen

Image 26 of 26