Bli medlem

Registrer deg som medlem i Jaren Vel og støtt opp om arbeidet.

  • Bor du på Jaren ønsker vi deg som hoved/hustandsmedlem
  • Driver du bedrift på Jaren ønsker vi deg som bedriftsmedlem
  • Er du utflyttet Jarning ønskes vi deg som støttemedlem
  • Er du ikke Jarning, men allikevel ønsker å støte oss, – bli støttemedlem.

(Faktura sendes ut i etterkant av årsmøtet)

REGISTRER DEG: [HER]

—- eller  på e-post post@jarenvel.no eller på telefon 957 51 011

Medlemskontingenten går til:

  • Forskjellige trivselsprosjekter på Jaren
  • Vedlikehold og investeringer på Badestranda
  • Drift av Jaren grendehus Marienlyst
  • Faste driftskostnader og inngåtte vedlikeholdsavtaler
  • Markedsføring av foreningens aktiviteter

Pris medlemskap 2023:

Hovedmedlem/Husstand, kr 250,00

Bedriftsmedlem, kr 250,00

Støttemedlem, kr 150,00 (Har ikke rett til deltagelse/stemmerett på årsmøter)