Dokumenter

Dokumentarkivet er delt i to.

  1. Nye dokumenter fra 2018
  2. Gamle dokumenter 1935 – 2017

Dokumentene er en viktig del av historie om arbeidet for Jaren. Alle dokumenter etter 1969 er lagret på Grendehuset Marienlyst i henhold til egen rutine.

Følgende protokoller oppbevares på Hadeland Folkemuseum:

Protokoll Jaren Vel

  • Protokoll 1 fra 1935 til 1934
  • Protokoll 2 fra 1954 til 1969

Protokoll Jaren Krets av Norsk Livredingsselskap

  • Protokoll fra 1931 til 1966