Om Jaren Vel

Jaren Vel ble stiftet 20. november 1935 på Jaren Gjestgivere (I dag Jaren Grendehus Marienlyst). Det var mange oppgaver å ta fatt på for å få Jaren ut av sin dvaletilstand i skyggen av kommunene Brandbu og Gran. Som en liten  buffer-stat lå Jaren mellom de to store og ble skubbet litt hit og dit. Nei, skulle man få til noe på Jaren, måtte beboerne selv ta affære, og slik er det vel også i den dag i dag.

Utfyllende informasjon om de første 50 år kan du lese i jubileumsheftet!

Link til:  Jubileumshefte 1935-1985

Jaren Vel var en av fire stiftere i «Stiftelsen Jaren grendehus Marienlyst«.

Etter stiftelsen i mai 1997 var det vanskelig å opprettholde driften av Jaren Vel og foreningen ble «lagt på is».

Bli med på å ivareta våre felles interesser og meld deg inn i Jaren Vel!

Gå til «Bli medlem»

Foreningen er viktig i forhold til å utøve sitt eierskap i grendehuset Marienlyst og bidra til å sikre fortsatt drift.

Velforeningen skal ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle stedet til et trygt og godt boligmiljø. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål, og søke samarbeide med andre velforeninger i Gran kommune.

Jaren Vel vil i 2018 bli gjenopprettet som organisasjon med reviderte vedtekter og nytt styre.